Kaakfysiotherapie

header kaakfysiotherapie
Wat is Kaakfysiotherapie?

Kaakfysiotherapie wordt ook wel Orofaciale Fysiotherapie genoemd. De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist. De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuw-aandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek.

“De orofaciaal fysiotherapeut is dé deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.”

Wanneer naar de Oro-faciaal therapeut?

Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen naar de orofaciaal fysiotherapeut via uw huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist. U kunt ook rechtstreeks naar een orofaciaal fysiotherapeut gaan, zonder verwijsbrief. In dit geval vindt eerst een screening plaats: de therapeut beoordeelt of fysiotherapie voor u een doeltreffende behandelvorm is.

Met onderstaande klachten kunt u bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht:

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Pijn in het gelaat, kaak of hoofd
  • Aangezichtsverlamming
  • Hoofdpijnklachten
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Werkwijze van de Oro-faciaal therapeut

De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij/zij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op: de hals, de borst, de wervelkolom, de schoudergordel, of het kauwstelsel waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden.
Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.

De behandeling

De orofaciaal-fysiotherapeut kan door middel van een vraaggesprek en een gericht onderzoek van uw kaakgewricht en de kauwspieren uw klachten in kaart brengen en in de meeste gevallen samen met u een geschikt behandelplan opstellen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor behandeling, al naar gelang de oorzaak van de klachten. In veel gevallen kan het geven van uitleg over het normaal functioneren en gebruik van het kauwstelsel en adviezen om de kaakgewrichten en kauwspieren zoveel mogelijk rust te geven, al een groot deel van de klachten wegnemen.

Enkele van deze adviezen zijn:

  • Het wijd openen van uw mond vermijden, ook als u geeuwt of lacht, ondersteun eventueel de onderkaak, zodat de monder minder ver open gaat
  • Gebruik geen hard of taai voedsel, zoals bijvoorbeeld taai vlees, nootjes, harde appels

Verder kan de behandeling bestaan uit oefeningen om de functie van het kauwstelsel te verbeteren, zelfmassage van de kauwspieren om de pijn en de spanning te verminderen, het afleren van gewoontes die het kauwstelsel te veel belasten,zoals klemmen, tandenknarsen etc., ontspanningsoefeningen, myofeedback (door middel van een apparaat wordt de spierspanning zichtbaar of hoorbaar gemaakt, zodat u de betreffende spieren leert ontspannen). In de meeste gevallen krijgt u ook een oefenprogramma voor thuis.
Als het vermoeden bestaat dat de klachten worden veroorzaakt door bewust of onbewust (bijv. ’s nachts) tandenknarsen of klemmen kan, in overleg met de tandarts/kaakchirurg, het dragen van een opbeetplaatje geadviseerd worden. Dit is een kunststof plaatje dat op boven- of ondergebit wordt gedragen. Dit plaatje kan helpen bij het verminderen van klem- en knarsgewoontes en op die manier bijdragen tot het verminderen van de pijn.

Vergoeding

Voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Normaal gesproken wordt de therapie betaald vanuit de aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat u deze aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor personen onder de 18 jaar geld dat de therapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Soms is er sprake is van een ‘chronische indicatie’. Dit is onder andere na een operatieve ingreep of in het geval van een aangezichtsverlamming. Hierbij worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed; de hierna volgende behandelingen vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor een ‘chronische indicatie’ is wel een verwijzing noodzakelijk.

Heeft u behoefte aan meer informatie over oro-faciale fysiotherapie? Neem dan contact op met FYSIO Eibergen.