Bedrijfsfysiotherapie

p189747591-5

Wat is Bedrijfsfysiotherapie?

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers, maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. In de volle breedte van het werkterrein bedrijfsfysiotherapie. De bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan een gezonde werkomgeving.

De bedrijfsfysiotherapeut kan:

 • Per afdeling de fysieke belasting in kaart brengen en analyseren
 • Adviseren ten aanzien van aanpassen fysieke belasting medewerkers
 • Adviseren ten aanzien van verhogen fysieke belastbaarheid medewerkers
 • Adviseren ten aanzien ergonomische opstelling en inrichting van de afdeling
 • Adviseren in aanpassing van de individuele werkplek
 • Ondersteunen in opstellen Arbo jaarplan
 • Ondersteunen in de uitvoering van een RI&E

“De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt!”

Werkwijze van de bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut werkt in zes stappen:

 1. Aan de hand van door de klant verstrekte informatie formuleren van de gezondheidsproblematiek
 2. Vaststellen van plan van aanpak met bijbehorende offerte en presentatie aan de klant.
 3. Start met onderzoek binnen de betreffende afdeling(en)
 4. Formuleren van adviezen
 5. Presenteren van rapport aan klant.
 6. Assisteren in, cq uitvoeren van, invulling geven aan realiseren van geadviseerde aanpassingen.(optioneel)

De bedrijfsfysiotherapeut verdiept zich in de eventuele gezondheidsproblematiek die reeds bestaat binnen het bedrijf en/of de afdeling(en). Binnen een bedrijf wordt de gezondheidsproblematiek door diverse zaken beïnvloed. De bedrijfsfysiotherapeut richt zich met name op die zaken welke te maken hebben met fysieke belasting. Om de andere facetten niet te vergeten werkt de bedrijfsfysiotherapeut nauw en intensief samen met andere disciplines die zich eveneens bezig houden met arbeid en gezondheid in bedrijven.

Zodra de gezondheidsproblematiek duidelijk is, richt de bedrijfsfysiotherapeut zich op preventie. De preventie kent een aantal typen:

 • In de primaire preventie wordt gewerkt aan het voorkomen van het ontstaan van gezondheidsproblemen.
 • In de secundaire preventie wordt gewerkt aan het voorkomen van herhaling van reeds eerder bestaande gezondheidsproblemen.

Vergoeding

De interventie van de arbeids- en bedrijfsfyiotherapeut, het adviesspreekuur en werkplekonderzoeken, worden op basis van offerte aangeboden.
Verwijzingen naar (bedrijfs)arts, specialisten en de uitvoering van reguliere fysiotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Deze zaken zullen waar mogelijk dan ook rechtstreeks bij deze zorgverzekeraars gedeclareerd kunnen worden.

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van Bedrijfsfysiotherapie bij FYSIO Eibergen? Neem dan gerust contact met ons op!