Vergoedingen

Vergoedingen 2023

De vergoedingen voor fysiotherapie in 2023 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. U vindt hier alle informatie.

Wordt mijn behandeling wel vergoed?

FYSIO Eibergen heeft contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of manuele therapie vergoed conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u graag verwijzen naar uw polisvoorwaarden.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten.

Contracten met zorgverzekeraars

Hieronder ziet u een lijst van de zorgverzekeraars waarmee FYSIO Eibergen contracten heeft afgesloten.
Staat uw verzekeraar er niet tussen op deze lijst? Informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak!

▪ Agis ▪ IZZ
▪ AnderZorg ▪ Menzis
▪ Avero Achmea ▪ N.V. Univé
▪ CZ Groep (CZ, Delta Loyd en Ohra) ▪ Nedasco ASR
▪De Amersfoorstse ▪ Nedasco Assuradeuren (VGZ)
▪ Ditzo ▪ NedascoAvero
▪ DSW UA ▪ NV Ongevallen en Ziektekostenverzekering OZF
▪ FBTO ▪ NV Zorgverzekeraar UMC
▪ Fortis/Amersfoortse ▪ ONVZ
▪ IAK (ASR) ▪ OWM Salland
▪ IAK (Avero) ▪ PNO
▪ IAK (VGZ) ▪ Stad Holland (DSW)
▪ Interpolis ▪ Stichting Ziektenkostenverzekering Krijgsmacht
▪ IZA ▪ Turien& Co Assuradeuren (VGZ)
▪ IZA VNG Gemeenten ▪ TurienAvero
▪ Univé
▪ VGZ
▪ VVAA Schadeverzekering
▪ Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
▪ Zorg en Zekerheid

 

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.