Tarieven

p189747591-5

FYSIO Eibergen heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of manuele therapie vergoed conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u graag verwijzen naar uw polisvoorwaarden. Heeft u dan nog vragen in hoeverre zaken vergoed worden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bent u niet aanvullend verzekerd of bent u niet verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee FYSIO Eibergen een overeenkomst heeft? Dan gelden voor u de volgende tarieven die door ons per 1 januari 2018 zijn opgesteld. Onderstaande tarievenlijst kunt u hier downloaden, maar ook opvragen bij ons aan de balie.

Fysiotherapie

Omschrijving  Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €35,00
Eenmalig consult €60,00
Lange zitting bij complexe/meervoudige zorgvragen €62,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €40,00
Intake en onderzoek na verwijzing €55,00
Toeslag voor behandeling aan huis €17,00
Toeslag voor behandeling in inrichting €10,00
Echografisch onderzoek €59,00
Verslag echo €25,00
Toeslag shockwave behandeling €15,00
Telefonisch consult (15 minuten) €18,00
Niet nagekomen afspraak* €30,00

* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen.

 

Manuele therapie

Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €46,00


Kinderfysiotherapie

Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €46,00
Instructie/overleg ouders van patiënt €43,00
Eenmalig fysiotherapeutisch rapport €45,00


Oedeemtherapie

 
Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
 Reguliere zitting  €60,00

Overig

 
Verslag letselschadespecialist €65,00
Verslag (bedrijfs)arts €65,00
Rol kinesiotape (5 meter) €10,00