Tarieven

p189747591-5

FYSIO Eibergen heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of manuele therapie vergoed conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u graag verwijzen naar uw polisvoorwaarden. Heeft u dan nog vragen in hoeverre zaken vergoed worden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bent u niet aanvullend verzekerd of bent u niet verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee FYSIO Eibergen een overeenkomst heeft? Dan gelden voor u de volgende tarieven die door ons per 1 januari 2020 zijn opgesteld.

Fysiotherapie

Omschrijving  Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €37,00
Eenmalig consult €65,00
Lange zitting bij complexe/meervoudige zorgvragen €65,00
Screening en intake €20,00
Onderzoek na screening €47,00
Onderzoek na verwijzing €44,00
Toeslag voor behandeling aan huis €20,00
Toeslag voor behandeling in inrichting €13,00
Echografisch onderzoek €65,00
Verslag echo €50,00
Shockwave behandeling €37,00
Toeslag shockwave behandeling €15,00
Telefonisch consult (15 minuten) €25,00
Niet nagekomen afspraak* €30,00

* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen.

 

Manuele therapie

Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €50,00


Kinderfysiotherapie

Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
Reguliere zitting €50,00
Instructie/overleg ouders van patiënt €45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch rapport €50,00


Oedeemtherapie

 
Omschrijving Prijs per zitting (inclusief BTW)
 Reguliere zitting  €61,00

Overig

 
Verslag letselschadespecialist €80,00
Verslag (bedrijfs)arts €80,00
Rol kinesiotape (5 meter) €10,00