Cool 2B Fit

children-1499268_1920
Een gezonde leefstijl ontwikkelen voor kinderen met overgewicht

Het Cool 2B Fit programma is een beweegprogramma dat als doel heeft om op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl te veranderen van kinderen tussen de 4-8 jaar en 8-13 jaar met overgewicht en obesitas. De kinderen gaan samen met hun ouder(s)/verzorger(s) en de deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur en/of sportaanbieder aan de slag om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Om de leefstijl- en gedragsverandering voor uw kind met overgewicht te realiseren speelt niet alleen beweging, sporten en voeding en voedingsgewoonten een rol. Ook uw betrokkenheid als ouder(s)/verzorger(s) is van belang om dit programma tot een succes te brengen.

Doel van het programma in een notendop:

• Een gezonde levensstijl ontwikkelen
• Gezonder leren eten
• Kinderen enthousiast maken voor bewegen/sporten
• Het zelfbeeld van uw kind verbeteren.
• Omgaan met pesten.

Opbouw van het programma

Het Cool 2B Fit beweegprogramma bestaat eigenlijk uit 2 programma’s: één voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en één voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar. Beide programma’s duren in totaal anderhalf jaar en bestaan uit drie verschillende fasen.

Fase 1 – de intensieve fase
De intensieve fase (zes maanden), waarin de focus ligt op het sporten en voorlichting. In deze fase krijgt uw kind een leuk en zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Daarnaast zijn er in deze fase ook ouder- en kinderbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen worden gegeven over een gezonde leefstijl betreffende voeding, beweging en gedrag. Ook wordt er tijdens deze bijeenkomsten ook individuele begeleiding door de kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog aangeboden.
Fase 2 – de sportfase
De tweede fase van het programma (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten.
Fase 3 – follow up
Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. In deze derde fase, die de duur heeft van een jaar, worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Tevens komen de kinderen vier keer terug bij de Cool 2B Fit medewerkers om te meten en te wegen en eventuele vragen te bespreken.

Verwijzing

Voor deelname heeft u een verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig. Uw huisarts kan uw kind onderzoeken of er mogelijk lichamelijke oorzaken zijn van het overgewicht bij uw kind. Tevens onderzoekt hij of er lichamelijke ziektes of psychosociale gevolgen door het overgewicht zijn ontstaan. Mocht dit het geval zijn dan zal de huisarts doorverwijzen naar de kinderarts.

Kosten

Het merendeel van de kosten van Cool 2B Fit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk welke aanvullende verzekering u heeft. Het is verstandig om hier uw eigen polisvoorwaarden op na te lezen of even contact op te nemen met FYSIO Eibergen.
Daarnaast is wordt er een ouderbijdrage van € 15,00 per maand gevraagd. De ouderbijdrage zal over een periode van anderhalf jaar eens per maand door middel van een automatisch incasso worden geïnd.
Met de ouderbijdrage worden de volgende kosten betaald:
• Contributiekosten sportschool / sportvereniging (half jaar)
• Cool 2B Fit map
• Huur sporthal/gymzaal
• Koffie / thee

Begeleiding

Uw kind hoeft het niet alleen te doen. Het team van deskundigen staat klaar om uw kind samen te begeleiden en te ondersteunen bij de aanpak van het gewichtsprobleem. Er nemen drie disciplines, diëtist, psycholoog, sportinstructeur en een kinderfysiotherapeut, deel aan het Cool 2B Fit programma.
In samenwerking met deze specialisten en professionele begeleiding gaat u samen met uw zoon of dochter proberen om een gezondere levensstijl aan te leren. Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen de kinderen blijvend gewichtsverlies bereiken. Daarnaast meer bewegen en/of sporten met kinderfysiotherapeut en sportinstructeur in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders. Hierdoor worden gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak voorkomen.

Ina Gewald en anderen van het Cool 2B Fit-team Berkelland.

Aanmelden

Wilt u graag deelnemen aan dit beweegprogramma? Meld u dan aan door het aanmeldformulier in te vullen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over dit beweegprogramma? Kijk dan op de site van Cool 2B Fit of download de folder-a4–3luik-8-13jr.